IKC Hart van Slangenbeek

Wij zijn een integraal kindcentrum (IKC)

midden in het hart van de Slangenbeek.

Hier ontdekken kinderen wie ze zijn en

ontwikkelen kennis en vaardigheden

om als liefdevolle mensen

hun bijdrage te leveren aan de wereld.

 

 

 

 

 

                                                                       

Wij zijn samen

 

Alles onder een dak, kinderopvang, peuterspeelschool, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang.

Vanuit veiligheid, vertrouwen en respect wordt ieder kind gezien. Veiligheid en vertrouwen is nodig om te kunnen groeien. Het is de basis om je persoonlijk te kunnen ontwikkelen en jezelf te kunnen zijn. De samenwerking tussen kinderen team. en ouders staat voorop.

 

Het is een plek waar leerlingen zich gezien voelen, het fijn vinden om samen te zijn, te leren, durven te ontdekken en te vertrouwen op de structuren en afspraken die er zijn. 

 

"Vanuit veiligheid, vertrouwen, respect, zien we ieder kind!"