Ouderraad

Op onze school is een ouderraad actief.
De OR beheert de ouderbijdrage en betaalt en ondersteunt hiermee diverse activiteiten en wensen van school ten behoeve van de leerlingen. De organisatie ligt in handen van werkgroepen voor bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en de Koningsspelen. In de werkgroepen hebben leerkrachten en ouders van de OR zitting.

 

Vragen, ideeën of opmerkingen zijn altijd welkom via or@hartvanslangenbeek.nl