Thematisch onderzoekend leren

Wij vinden het belangrijk dat kinderen rekenen, taal en lezen goed leren te beheersen. Een groot deel van de onderwijstijd besteden we dan ook aan deze basisvaardigheden.
Voor de wereld van morgen zijn meer vaardigheden nodig. We willen dat kinderen een kritische en onderzoekende houding ontwikkelen. Dat ze leren om hun creativiteit te gebruiken voor het bedenken van nieuwe oplossingen voor problemen. Tegenwoordig noemen we dat ‘21e eeuwse vaardigheden’. Om die te helpen ontwikkelen, werken we in thema’s die zes tot acht weken duren. Vanuit een gezamenlijk onderwerp formuleren kinderen eigen leervragen waarmee ze aan de slag gaan. Voorbeelden waaraan we hebben gewerkt zijn: supermarkt, afval en luchthaven. We stimuleren kinderen doelgericht te zoeken naar vragen en antwoorden. Kinderen worden zich bewust van hun eigen leerproces. Ze voelen zich betrokken en ze leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

 

De leerkrachten begeleiden het leerproces door te sturen waar nodig is en een stap terug te doen waar dat kan.