Het Team

Leerkrachten, pedagogisch medewerkers, vakleerkrachten, interne begeleiders, jeugdhulpverleners, directie en onderwijsondersteunend personeel vormen een team. Er wordt intensief samengewerkt en vanuit ieders expertise gekeken naar wat kinderen nodig hebben. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de groep(en).

Het team IKC Hart van Slangenbeek bestaat uit 52 personeelsleden waarvan er 40 werkzaam zijn op school en 12 bij de kinderopvang en peuterspeelschool. 

Binnen het team wordt gebruik gemaakt van specifieke talenten en kwaliteiten van collega’s, ingezet in de werkgroepen taal, rekenen, burgerschap en identiteit, eigentijds onderwijs, begaafdheid, wetenschap & techniek, ICT, ouders als partners. 


Er is een breed team van specialisten ter ondersteuning van de groepsleerkrachten. Dit team bestaat uit twee interne begeleiders, een specialist op het gebied van rekenen, ICT en mediacoach, het jonge kind, hoogbegaafdheid, identiteit, gedrag, Dit schooljaar volgen twee collega’s de opleiding wetenschap en talent.

Voor muziek- en bewegingsonderwijs werken we met vakleerkrachten.