Medezeggenschapsraad

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur.
Omdat het beleid leraren, leerlingen en hun ouders aangaat, overlegt het bestuur met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de MR worden genomen. De MR bestaat uit vier leden uit de oudergeleding en vier uit de personeelsgeleding.

 

Vragen, ideeën of opmerkingen zijn altijd welkom via mr@hartvanslangenbeek.nl